Stretava

Stretava

 

Šalogatre - žaluzie, ktoré sa montovali do okien kostolnej veže v úrovni zvonice. Špeciálne tvarovanie jednotlivých lamiel ma zabrániť tlmeniu zvuku prechodom cez steny kostola a zabezpečiť jeho vedenie na veľkú vzdialenosť.

Späť na zoznam
 
OXYPORUS PUBLISHER DEBUG MESSAGE
Shutdown error on line 0 in file Unknown: [1] (XCache: Cannot init)